غم بیکران موقعیت مهدی، سبک حادثه‌ای روز صفر و سینمای سیاه مرد بازنده

غم بیکران موقعیت مهدی، سبک حادثه‌ای روز صفر و سینمای سیاه مرد بازنده

شنبه ۰۴ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- منتقد سینما گفت: «موقعیت مهدی» مخاطب را در غمی بیکران غوطه‌ور می‌کند؛ سازندگان «روز صفر» در دام یک سبک قدیمی سینمای حادثه‌ای افتاده‌اند و «مردبازنده» در به تصویرکشیدن یک سینمای سیاه تجربه‌ای موفق است.