فراخوان جذب خادم الشهید منتشر شد

فراخوان جذب خادم الشهید منتشر شد

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران-ایرنا- مرکز تخصصی خبری شهید رهبر وابسته به ستاد مرکزی راهیان نور در نظر دارد از میان افراد با تجربه و متخصص در امور رسانه و شهدا نیروی خادم الشهید جذب کند.