فراخوان پذیرش مقاله برای پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان

فراخوان پذیرش مقاله برای پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان

یکشنبه ۳۱ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- فراخوان ارسال مقاله و یادداشت برای شماره‌ جدید پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان منتشر شد.