فرصتی برای برندسازی و تامین مالی طرح‌های فناورانه/بازگشت ۸۰ درصدی اعتبارات

فرصتی برای برندسازی و تامین مالی طرح‌های فناورانه/بازگشت ۸۰ درصدی اعتبارات

شنبه ۲۰ خرداد - علمی

صندوق نوآوری و شکوفایی درصدد است تا با برگزاری مسابقه تلویزیونی منابع مالی جدیدی برای توسعه محصولات فناورانه و برندسازی محصولات به اکوسیستم نوآوری کشور تزریق کند.