فصل دوم کاوش باستان‌شناسی غار شوپری در مازندران پایان یافت

 فصل دوم کاوش باستان‌شناسی غار شوپری در مازندران پایان یافت

شنبه ۰۴ تیر - فرهنگی

ساری – ایرنا – سرپرست هیات کاوش باستان‌شناسی غار شوپری از پایان فصل دوم کاوش باستان‌شناسی این غار در شهر رستمکلا از توابع شهرستان بهشهر با کشف بقایایی از زیست انسان دوره پارینه‌سنگی و نوسنگی در آن خبر داد.