قاضی‌زاده هاشمی: رئیس‌جمهور‬⁩ باید مشکلات را جراحی و رفع کند

قاضی‌زاده هاشمی: رئیس‌جمهور‬⁩ باید مشکلات را جراحی و رفع کند

یکشنبه ۰۷ خرداد - ورزش

نایب رییس مجلس با بیان اینکه ۲۱۳ پروژه برای حل ۲۰ مسئله اولویت‌دار مردم طراحی شده، گفت: رئیس‌جمهور‬⁩ باید مشکلات را جراحی و رفع کند.