قوانین سخت گیرانه سرمربی پورتو برای پسرش

قوانین سخت گیرانه سرمربی پورتو برای پسرش

دوشنبه ۱۳ آذر - ورزش

سرجیو کونسیسائو روش سختگیرانه‌ای برای پسرش ترتیب داده تا او بتواند به بازیکن بزرگی تبدیل شود.