لازمه رسیدن به همراهی پیامبر(ص) کنار گذاشتن اختلافات است

لازمه رسیدن به همراهی پیامبر(ص) کنار گذاشتن اختلافات است

شنبه ۰۴ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: لازمه رسیدن به همراهی پیامبر(ص) کنار گذاشتن اختلافات است، همه باید به ریسمان الهی چنگ بزنیم و آزادی انتخاب و عمل به مذاهب اسلامی را تجویز کنیم.