لیالی قدر، شب بیست و یکم – اراک و ساوه

لیالی قدر، شب بیست و یکم – اراک و ساوه

یکشنبه ۱۴ آذر - فرهنگی

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان، به همراه آیین معنوی و روحانی دعاهای افتتاح، جوشن کبیر، ذکر استغفار و قرآن به سر، بصورت محدود در اراک و ساوه برگزار شد.