مایکل کین: دیگر نمی‌توانم راه بروم

مایکل کین: دیگر نمی‌توانم راه بروم

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- بازیگر فیلم‌های «الفی» و «تِنِت» گفت: ۸۸ سال دارم و به دلیل بیماری دیگر نمی‌توانم به خوبی راه بروم.