محور جشن‌های نوروزی در اصفهان «ارتقای نشاط و همبستگی اجتماعی» است

محور جشن‌های نوروزی در اصفهان «ارتقای نشاط و همبستگی اجتماعی» است

جمعه ۱۲ خرداد - فرهنگی

اصفهان – ایرنا – رییس کمیته فرهنگی ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان گفت: «ارتقای نشاط و همبستگی اجتماعی» محور اصلی برگزاری جشن آغاز سال ۱۴۰۲ در اصفهان با هدف حفظ کارکردهای مثبت فرهنگی و جامعه‌شناختی نوروز است.