محکومیت ۱۴ میلیارد ریالی برای “فروش اجباری کالا” توسط یک شرکت

محکومیت ۱۴ میلیارد ریالی برای “فروش اجباری کالا” توسط یک شرکت

دوشنبه ۲۴ مرداد - ورزش

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از صدور حکم محکومیت جزای نقدی برای فروش اجباری کالا خبر داد.