مدقق: کارگردان نمی‌تواند چشم خود را به جامعه ببندند

مدقق: کارگردان نمی‌تواند چشم خود را به جامعه ببندند

دوشنبه ۲۰ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- اگر سینمای ایران به آنچه اطرافش روی می‌دهد واکنش نشان دهد به خودی خود ارزشمند است چون برخی مواقع فکر می‌کنیم که جامعه داخل کشور مسیری را می‌رود و دغدغه فیلم‌ساز، کارگردان و نویسنده چیز دیگری است که البته ممکن است به خودی خود بد نباشد اما نویسنده و کارگردان نمی‌تواند چشم خود را رو جامعه ببندند.