مذاکره‌کنندگان ایرانی چه زمانی به کشور بازمی‌گردند؟

مذاکره‌کنندگان ایرانی چه زمانی به کشور بازمی‌گردند؟

چهارشنبه ۲۹ دی - ورزش

می‌توان انتظار داشت که هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین ظرف چند روز آینده به کشور بازگردد و پس از انجام مشورت‌های لازم در سطوح عالی مجددا برای پیگیری گفت‌وگوها عازم وین شود.