مراسم نمادین اهتزاز پرچم فلسطین در میادین اصلی سراسر کشور برگزار شد

مراسم نمادین اهتزاز پرچم فلسطین در میادین اصلی سراسر کشور برگزار شد

جمعه ۱۷ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- مراسم نمادین اهتزار پرچم فلسطین و به آتش کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی و آمریکا در میادین اصلی سراسر کشور و در برخی میادین شهر تهران برگزار شد.