مرمت «فرهاد» آغاز شد

مرمت «فرهاد» آغاز شد

شنبه ۲۰ خرداد - اقتصادی

مدیر مجموعه تئاتر شهر از آغاز مرمت مجسمه “فرهاد قفل‌زن” که به تازگی مورد تهدید سارقان قرار گرفته بود، خبر داد.