مرمت ۴ بنای تاریخی کرمان از کمبود اعتبار تا مشارکت مردمی

مرمت ۴ بنای تاریخی کرمان از کمبود اعتبار تا مشارکت مردمی

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

کرمان – ایرنا – بناهای بسیاری در استان کرمان نیازمند بازسازی و مرمت هستند که هرکدام در صورت بهره‌برداری می توانند منشا درآمدهای بسیار و شناخت بیشتر از تاریخ و فرهنگ این سرزمین باشند اما حال صحبت بر سر چهار مورد آنهاست که همان‌ها هم درگیر مشکلات و موانعی هستند.