مشارکت تقسیطی برای توسعه و بازسازی عتبات مقدسه خودجوش و داوطلبانه است

مشارکت تقسیطی برای توسعه و بازسازی عتبات مقدسه خودجوش و داوطلبانه است

یکشنبه ۰۵ تیر - فرهنگی

اهواز – ایرنا – مدیرفرهنگی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور گفت: مشارکت تقسیطی برای توسعه و بازسازی عتبات مقدسه تاکنون اختیاری، خودجوش و داوطلبانه بوده و خواهد بود.