مصائب خبرنگاربودن در نمایشگاه کتاب

مصائب خبرنگاربودن در نمایشگاه کتاب

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- در چهارمین روز برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، هنوز خبرنگاران کارت دریافت نکرده اند، در حالی که یکی از الزامات کار خبری در این رویداد، کارت خبری ویژه نمایشگاه است.