معاون اول رییس جمهور :نباید محیط بانی که از خود و طبیعت دفاع کرده قربانی شود

معاون اول رییس جمهور :نباید محیط بانی که از خود و طبیعت دفاع کرده قربانی شود

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - ورزش

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم اصلاح قانون دفاع محیط بانان،تصریح کرد که باید برای محافظت از طبیعت و محیط بان این قانون دقیق‌تر شود. نمی‌شود متخلفی حین تخلف کشته شود و محیط بانی که از خود و طبیعت دفاع کرده قربانی شود.