معرفی استان‌های کشور در «هفته‌های ایرانی» رادیو

معرفی استان‌های کشور در «هفته‌های ایرانی» رادیو

دوشنبه ۱۳ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- مدیر شبکه رادیویی ایران گفت: «هفته های ایرانی» رادیو ایران از ابتدای فصل پاییز آغاز شده و هر هفته آن متعلق به یک استان کشور است.