معرفی دبیر «کاتبان سوره حمد» شانزدهمین جشنواره تجسمی فجر

معرفی دبیر «کاتبان سوره حمد» شانزدهمین جشنواره تجسمی فجر

یکشنبه ۳۱ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- دبیرکل شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با صدور حکمی، دبیر بخش «کاتبان سوره حمد» این رویداد هنری را معرفی کرد.