معرفی هیأت بازبینی بخش تئاتر خیابانی فصل‌واره فرهنگی و هنری «ایثار»

معرفی هیأت بازبینی بخش تئاتر خیابانی فصل‌واره فرهنگی و هنری «ایثار»

چهارشنبه ۲۹ دی - فرهنگی

تهران- ایرنا- اعضای هیات بازبینی بخش تئاتر خیابانی نخستین فصل‌واره فرهنگی و هنری «ایثار» با حکم مدیر کل اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران و دبیر این فصل‌واره معرفی شدند.