موافقت مجلس با برگزاری جلساتی برای نظارت بر اجرای بودجه ۱۴۰۰

موافقت مجلس با برگزاری جلساتی برای نظارت بر اجرای بودجه ۱۴۰۰

چهارشنبه ۲۹ دی - ورزش

نمایندگان مجلس موافقت کردند که جلسات نظارتی مجلس درباره نحوه اجرای بودجه ۱۴۰۰ در روزهای سه شنبه تشکیل شده و استمرار پیدا کند.