میدان نبرد کولوسئوم بازسازی می‌شود

میدان نبرد کولوسئوم بازسازی می‌شود

شنبه ۱۱ آذر - فرهنگی

قسمتی از کولوسئوم باستانی رُم که زمانی محل نبرد گلادیاتورها بوده است به کمک فناوری پیشرفته بازسازی خواهد شد.