میزان موفقیت و رونق بازار محصولات فناورانه را اقبال مردمی مشخص می‌کند

میزان موفقیت و رونق بازار محصولات فناورانه را اقبال مردمی مشخص می‌کند

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - سیاست

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از پلتفرم ایران‌ساخت برای ارتقای توانمندی‌های شناختی بازدید کرد.