نابغه‌های ناشناخته هنر ایران

نابغه‌های ناشناخته هنر ایران

شنبه ۰۶ آذر - اقتصادی

سلبریتی نیستند و کمتر کسی می‌شناسدشان. همه‌شان رفته‌اند و فقط آثارشان به جا مانده است؛ آثاری که دهان هر بیننده را باز نگه می‌دارد و حالا جزئی از تاریخ هنری و بصری ایران‌زمین محسوب می‌شوند.