نامزدهای «علوم اجتماعی» چهلمین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدند

نامزدهای «علوم اجتماعی» چهلمین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدند

یکشنبه ۱۳ فروردین - فرهنگی

تهران- ایرنا- دبیرخانه چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نامزدهای گروه «علوم اجتماعی» این‌ جایزه را معرفی کرد.