نخستین موزه هنر «ان اف تی»‌ چگونه است؟

نخستین موزه هنر «ان اف تی»‌ چگونه است؟

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - اقتصادی

نخستین موزه جهان مختص آثار «ان اف تی» در قالب یک نمایشگاه حضوری در «سیاتل» افتتاح شد.