نشر یک مرجع علمی برای مدیریت کووید ۱۹ در کشور

نشر یک مرجع علمی برای مدیریت کووید ۱۹ در کشور

یکشنبه ۳۱ تیر - فرهنگی

کتاب “مدیریت جامع خطر، رخدادهای بیولوژیک در نظام سلامت با تاکید بر کووید ۱۹ “، توسط رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ تالیف و با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر بهداشت مورد رونمایی قرار گرفت.