نشست تخصصی رییس جمهوری با فعالان حوزه صادرات

نشست تخصصی رییس جمهوری با فعالان حوزه صادرات

سه شنبه ۰۹ آذر - ورزش

نشست تخصصی ابراهیم رئیسی رییس جمهوری با فعالان حوزه صادرات پنجشنبه ۲۹ مهر در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.