نقاشی چالش‌های زندگی کودکان در «پلکان»

نقاشی چالش‌های زندگی کودکان در «پلکان»

دوشنبه ۱۰ مهر - فرهنگی

تهران- ایرنا- نمایشگاه «پلکان» با موضوع نقاشی کودکان، به همت انجمن هنرمندان نقاش ایران در شش گالری خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.