نمایشگاه مجازی چقدر کتاب فروخته است؟

نمایشگاه مجازی چقدر کتاب فروخته است؟

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - اقتصادی

رئیس دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از فروش ۵۶۳ هزار و ۹۵۴ نسخه کتاب تا پایان پنجمین روز از دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران خبر داد.