نمایشگاه هفته پژوهش به صورت مجازی برگزار می شود

نمایشگاه هفته پژوهش به صورت مجازی برگزار می شود

چهارشنبه ۲۹ دی - سیاست

معاون پارک علم و فناوری قم،تصریح کرد: طبق روال هرسال برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش بر عهده  پارک علم و فناوری استان قم است و با توجه به محدودیت های کرونایی مجبور به برگزاری مجازی این نمایشگاه هستیم.