نمایش‌هایی بیشتر خواندنی تا اجرایی؛ از « مهر و آینه‌ها» تا «امیر»

نمایش‌هایی بیشتر خواندنی تا اجرایی؛ از « مهر و آینه‌ها» تا «امیر»

یکشنبه ۰۲ مهر - فرهنگی

تهران- ایرنا- هر چند رویدادهای بزرگ تاریخ اسلام چون شهادت حضرت علی (ع) در قیاس با دیگر نمایش‌های تولید شده با موضوعات مختلف، درصد کمی را شامل می‌شود، هنوز هم می‌توان از آثاری نام برد که در قدرت جریان‌سازی اجتماعی آنها شکی نیست.