نمی‌توان گفت که نمایشگاه فیزیکی روی فروش مجازی تاثیر داشته‌است

نمی‌توان گفت که نمایشگاه فیزیکی روی فروش مجازی تاثیر داشته‌است

شنبه ۰۴ تیر - فرهنگی

تهران-ایرنا- به گفته آزاده نظربلند آمار فروش در روزهای ابتدایی سومین نمایشگاه مجازی تقریبا با دومین دوره این نمایشگاه برابر است و فروش بخش فیزیکی تاثیری بر فروش مجازی نمایشگاه نداشته‌است.