نوروزی: بسیاری از آسیب های اجتماعی ریشه در وضعیت اقتصاد و اشتغال دارد

نوروزی: بسیاری از آسیب های اجتماعی ریشه در وضعیت اقتصاد و اشتغال دارد

چهارشنبه ۲۹ دی - ورزش

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از عدم تشکیل کارگروه اشتغال در سطح ملی و استانی انتقاد کرد و خواستار توجه ویژه به بحث اشتغال زایی شد.