نگاه ناشر؛ حتی به فروش ریالی چهار دوره قبل نمایشگاه نمی‌رسیم

نگاه ناشر؛ حتی به فروش ریالی چهار دوره قبل نمایشگاه نمی‌رسیم

شنبه ۰۴ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- به گفته مسئول غرفه نشر طوطی درباره فروش ناشران در این دوره از نمایشگاه کتاب گفت: حتی به فروش ریالی سه یا چهار دوره گذشته نمی‌رسیم، یعنی علیرغم اینکه قیمت کتاب به طور میانگین ۵ برابر شده‌است، از نظر ریالی به فروش در سال ۹۸ نمی‌رسیم.