نگرانی کشورهای همسایه افغانستان از آینده منطقه

نگرانی کشورهای همسایه افغانستان از آینده منطقه

پنج شنبه ۲۹ مهر - ورزش

یک دیپلمات پیشین کشورمان ابراز عقیده کرد: کشورهای همسایه نگران آینده افغانستان هستند و تلاش می‌کنند تا نشست‌ها و گفت‌وگوها به سمتی برود که طالبان اقداماتی را انجام دهد که این سرزمین پناهگاهی برای گروه‌های افراطی نباشد.