«همبستگی اجتماعی و دشمنان آن»

«همبستگی اجتماعی و دشمنان آن»

جمعه ۰۸ بهمن - اقتصادی

نشست نقد و بررسی کتاب «همبستگی اجتماعی و دشمنان آن» نوشته آرمان ذاکری برگزار می‌شود.