همگرایی سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران و روسیه بیش از گذشته تقویت خواهد شد

همگرایی سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران و روسیه بیش از گذشته تقویت خواهد شد

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - ورزش

یک کارشناس مسائل بین‌الملل با تأکید بر اینکه همگرایی سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران و روسیه بیش از گذشته تقویت خواهد شد، گفت: روابط دو کشور در مناسبات سیاسی، امنیتی به توازن خواهد رسید و ظرفیت های اقتصادی نیز مورد شناسایی قرار گرفته و توسعه می یابد.