هنرمندان پیشکسوت یکشنبه برای دریافت دوز چهارم واکسن کرونا اقدام کنند

هنرمندان پیشکسوت یکشنبه برای دریافت دوز چهارم واکسن کرونا اقدام کنند

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- دوز چهارم واکسن کرونا به هنرمندان پیشکسوتی که ۳دوز واکسن خود را دریافت کرده‌اند، تزریق می‌شود.