هنرمند اردنی بعد از ارسال اثر به مسابقه «فلسطین تنها نیست» زندانی شد

هنرمند اردنی بعد از ارسال اثر به مسابقه «فلسطین تنها نیست» زندانی شد

دوشنبه ۱۳ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- سید مسعود شجاعی طباطبایی دبیر مسابقه بین‌المللی «فلسطین تنها نیست» گفت که هنرمند اردنی بعد از ارسال اثر به این مسابقه توسط دولت کشورش زندانی شد.