واسکز پیشنهاد اتلتیکو را رد کرد

واسکز پیشنهاد اتلتیکو را رد کرد

پنج شنبه ۱۱ آذر - ورزش

بازیکن رئال مادرید پیشنهاد اتلتیکو مادرید را رد کرد و حاضر نیست که در تیم سیمئونه به میدان رود.