وال استریت سبز شد

وال استریت سبز شد

یکشنبه ۱۶ مرداد -

بیشتر شاخص های مهم بورسی آمریکا و اروپا صعودکردند.