وال استریت سبز شد

وال استریت سبز شد

یکشنبه ۰۲ مهر -

بیشتر شاخص های مهم بورسی آمریکا و اروپا صعودکردند.