ورزش از دریچه روشن نگاه امام راحل

ورزش از دریچه روشن نگاه امام راحل

دوشنبه ۱۰ مهر - فرهنگی

شیراز -ایرنا- امام خمینی( ره) در مورد ورزش دیدگاه های مثبت داشتند ، جمله معروف “من خودم ورزشکار نیستم اما ورزشکارها را دوست دارم”  در دوران حیات امام راحل و بعد از آن بسیار در فضاهای ورزشی بازتاب داشت ، هم اینک هم  بسیاری از صاحبنظران ورزشی از این دیدگاه امام راحل نقل و قول می کنند،