وضعیت تورم گرجستان رکورد ۱۰ ساله را شکست

وضعیت تورم گرجستان رکورد ۱۰ ساله را شکست

یکشنبه ۰۱ خرداد - اقتصادی

نرخ تورم در گرجستان به بالای هفت درصد رسیده است.