وضعیت تورم گرجستان رکورد ۱۰ ساله را شکست

وضعیت تورم گرجستان رکورد ۱۰ ساله را شکست

پنج شنبه ۱۱ آذر - اقتصادی

نرخ تورم در گرجستان به بالای هفت درصد رسیده است.