پاریس بار دیگر میزبان «فیاک» شد

پاریس بار دیگر میزبان «فیاک» شد

سه شنبه ۰۹ آذر - اقتصادی

فعالیت نمایشگاه جهانی هنر معاصر پاریس (فیاک)، پس از یک سال وقفه در پی شیوع ویروس کرونا از سر گرفته شد.