پایان داوری مرحله دوم جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران

پایان داوری مرحله دوم جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران

سه شنبه ۰۹ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- مرحله دوم داوری فیلم های یازدهمین دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران به پایان رسید.