پروانه ساخت ۶ فیلم غیرسینمایی صادر شد

پروانه ساخت ۶ فیلم غیرسینمایی صادر شد

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- شورای صدور پروانه ساخت آثار غیرسینمایی با ساخت ۳ عنوان فیلم کوتاه داستانی، ۲ عنوان فیلم بلند داستانی و ۱ عنوان فیلم نیمه بلند داستانی غیرسینمایی موافقت کرد.